درباره همایش قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی P.P.P

10:14 1395/10/28

 

 

امروزه کمبود منابع مالی یکی از مشکلات اساسی توسعه زیرساخت های کشور است. محدودیت ساختاری و بسترهای حقوقی کشور بویژه در حوزه سرمایه گذاری یک عامل بازدارنده توسعه کشور به حساب می آید. متنوع سازی ابزارهای تأمین مالی می تواند در دستیابی به اهداف سند چشم انداز کشور نقش مهمی داشته باشد. مشارکت ها به عنوان یک ابزار شناخته شده و کارآمد
می تواند در آینده کشور نقش ایفاد کند. درس های موفقیت و شکست (درس آموخته ها) مشارکت عمومی خصوصی دنیا بویژه آنچه در گزارش های بانک جهانی آمده می تواند در تدوین نحوه راه مشارکت های ایران به کار آید. آنچه امروز نیاز داریم نقد بسترهای قانونی و مقرراتی فعلی و فراهم سازی بستر حقوقی و اقتصادی برای سرمایه گذاران است.
در این راستا "مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران" در جهت آگاه سازی کنشگران توسعه زیرساخت کشور با همکاری "مرکز آموزش مدیریت دولتی" اقدام به برگزاری همایش مذکور نموده، با امید به اینکه این همایش گامی در راستای تسهیل فرآیندهای آتی باشد.مخاطبان: مدیران ارشد و کارشناسان محترم سازمان برنامه و بودجه، شرکت آب و فاضلاب استان ها، شهرداری ها، استانداری ها، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، صنعت نفت، صنعت گاز، صنعت پتروشیمی، صنعت برق، صنعت حمل و نقل، صنعت مسکن و گردشگری

 


شرایط و نحوه ثبت نام :
متقاضیان به منظور شرکت در همایش می بایستی نسبت به ارسال معرفی نامه از سازمان یا شرکت متبوع اقدام نموده و به همراه فیش پرداخت بانکی به مبلغ 000/200/3 ریال (شماره حساب جاری 98523200 بانک تجارت شعبه سپهبد قرنی به نام مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران) به شماره نمابر 88301265 فکس و جهت دریافت تأییدیه ثبت نام به شماره 88490740 تماس حاصل فرمایید

 

 

 

 

:

 

 

دوره ها و سمینار های مرتبط
 


پوستر کنفرانس
زمان باقی مانده تا برگزاری
 
 
حامیان کنفرانس