گواهی نامه ها

10:14 1395/10/25

 

 

به شرکت کنندگان در همایش از طرف مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران و مرکز آموزش مدیریت دولتی گواهینامه معتبر معادل 8 ساعت اعطاء می گردد


 

نمومه گواهی نامه :

 

نمونه گواهی نامه

 

 

 

 

:

 

 

دوره ها و سمینار های مرتبط
 


پوستر کنفرانس
زمان باقی مانده تا برگزاری
 
 
حامیان کنفرانس