همایش قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی P.P.P

Public Private Partnership
با محوریت تحلیل و بررسی ابعاد فنی، مالی و حقوقی

( دانلود کاتالوگ )

تاریخ برگزاری همایش : چهارشنبه ۴ اسفند ماه 1395

محل برگزاری مرکز آموزش مدیریت دولتی

 

 

 

 

• وضعیت پروژه های عمرانی و فرآیند ارجاع کار
• تشریح لایحه مشارکت عمومی خصوصی
• تحلیل و بررسی سه چالش عمده قراردادهای مشارکتی
شامل بهای ظرفیت، بهای انتقال، اختیارات تعرفه گذاری
• نحوه تنظیم شیوه نامه"مدل مالی" در قراردادهای مشارکتی
• نحوه محاسبه هزینه Capex و هزینه Opex بر اساس مدل مالی
• جایگاه و نقش علم "مهندسی قرارداد" در تنظیم مقررات بخشی
• تشریح انواع ضمانت¬نامه در قراردادهای P.P.P
ضمانت نامه پیشبرد، ضمانت نامه اجرا، ضمانت نامه انتقال
• مقررات و قوانین داخلی مرتبط با مشارکت عمومی خصوصی
• تشریح تعهدات سرمایه¬گذار و سرمایه پذیر


 

سخنرانان :

جناب آقای دکتر اسماعیل ملک اخلاق

 • دکتری مدیریت استراتژیک
  رئیس مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

جناب آقای نادر همایونی

 • کارشناس ارشد حقوق
  مسئول حقوقی اسبق دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی

جناب آقای محسن رجایی

 • کارشناس ارشد اقتصاد
  رئیس گروه بنگاه ها شوراها و توسعه مشارکتهای مردمی سازمان برنامه و بودجه

جناب آقای مهندس علیرضا پوراسد

 • مشاور و مدرس قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی P.P.P
  مولف پانزده عنوان کتاب در زمینه قراردادهای مهندسی 

هزینه ثبت نام شامل حضور در کنفرانس، بسته هدایا، پذیرایی (ناهار و میان وعده ها) و صدور گواهینامه می باشد.

هزینه شرکت در کنفرانس: 3200000 ریال
ساعت برگزاری: 8:30 الی 15:00

 


دوره ها و سمینار های مرتبط
 


پوستر کنفرانس
زمان باقی مانده تا برگزاری
 
 
حامیان کنفرانس