محورهای همایش قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی P.P.P

10:14 1395/10/25

 

 

 

وضعیت پروژه های عمرانی و فرآیند ارجاع کار
تحلیل و بررسی سه چالش عمده قراردادهای مشارکتی
شامل بهای ظرفیت، بهای انتقال، اختیارات تعرفه گذاری
نحوه تنظیم شیوه نامه"مدل مالی" در قراردادهای مشارکتی
نحوه محاسبه هزینه Capex و هزینه Opex بر اساس مدل مالی
جایگاه و نقش علم "مهندسی قرارداد" در تنظیم مقررات بخشی
تشریح انواع ضمانت¬نامه در قراردادهای P.P.P
ضمانت نامه پیشبرد، ضمانت نامه اجرا، ضمانت نامه انتقال
مقررات و قوانین داخلی مرتبط با مشارکت عمومی خصوصی
تشریح تعهدات سرمایه¬گذار و سرمایه پذیر در فازهای پیشبرد، ساخت، بهره¬برداری و انتقال
تشریح لایحه مشارکت عمومی – خصوصی p.p.p

 


 

 

دانلود کاتالوگ همایش

 

 

 

دوره ها و سمینار های مرتبط
 


پوستر همایش
زمان باقی مانده تا برگزاری
 
 
حامیان همایش